Reunión reconocida de Interés Sanitario 
   

 

ORGANIZACIÓN

                               

Junta Directiva

 

Comité Científico y Organizador

       

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

 

 Presidenta

 Dra. Ángeles Rico Díaz

 

 Vicepresidenta

 Dra. Beatriz Veleiro Pérez

 

 Tesorera

 Dra. Susana Varela Losada

 

 Secretaria

 Dra. Mónica Fernández Rodríguez

 

 Vocales

 Dra. Margarita Armisén Gil

 Dra. Mónica Castro Murga

 Dra. Raquel López Abad

 Dr. Ildefonso Luna Ortiz

 

 Coordinadora informática

 Dra. Mónica Fernández Rodríguez

|

|

|

|

|

|

 

Coordinadora

Dra. Carmen Vidal Pan


Dra. Margarita Armisén Gil
Dr. Ildefonso Luna Ortiz
Dra. Celsa Pérez Carral
Dra. Virginia Rodríguez Vázquez

   

Secretaría técnica: Orzán Congres | Teléfono: +34 981 900 700 | Email: reunionalergiagallega2016@orzancongres.com

 

© 2016 SERGLO - Todos los derechos reservados